Plus dostosował się do zaleceń UKE o obniżce stawek MTR od 1 stycznia

Status
Temat zamknięty, nie można pisać w nim odpowiedzi.
Polkomtel dostosował się do zaleceń Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o przyspieszonej obniżce MTR-ów, jednak zastrzegł w przesłanych innym operatorom aneksach, że będą musieli zwrócić różnicę w stawkach, jeśli decyzje UKE zostaną uchylone przez sąd.
Pod koniec września 2Ø08 roku UKE zdecydował o nowym harmonogramie obniżek stawek z tytułu zakańczania połączeń głosowych w publicznych ruchomych sieciach telefonicznych MTR (Mobile Termination Rates) zakładającej ich zmniejszenie od 1 stycznia 2Ø09 r. do 21,62 groszy, a od 1 lipca 2Ø09 r. do 16,77 groszy.
Wcześniej w kwietniu 2007 roku UKE ustalił na trzy lata harmonogram obniżania stawek interkonketowych. Zgodnie z tym harmonogramem stawki MTR są regularnie obniżane, w maju 2Ø08 roku spadły do 33,87 groszy. W maju 2Ø09 miały być zmniejszone do 27,75 groszy.
"Wysłaliśmy do operatorów stosowne aneksy z zastrzeżeniem, że jeżeli decyzje zostaną uchylone przez sąd, to będą musieli zwrócić nam nienależnie pobrane korzyści
" - poinformowała PAP Elżbieta Sadowska, rzecznik Polkomtela.
"Jednocześnie do aneksów dołączyliśmy informacje, że nowe stawki zostały ustalone z rażącym naruszeniem prawa i bez uzyskania notyfikacji (zgody) Komisji Europejskiej, do czego zobowiązany był Prezes UKE. Komisja Europejska niedawno przypomniała wszystkim regulatorom, że zmiana stawek wymaga uzyskania jej zgody - Prezes UKE nie przesłał projektu decyzji z nowymi stawkami w celu notyfikacji przez Komisję Europejską" - dodała.
Na razie nie udało się uzyskać PAP komentarza od Centertela, ani Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC) w sprawie dostosowania się do przyspieszonej obniżki stawek MTR.
W grudniu 2Ø08 roku Polkomtel informował, że odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) od decyzji UKE o przyspieszonej obniżce MTR-ów, a także złożył wniosek do UKE o ponowne rozpatrzenie sprawy ws. przyspieszonej obniżki stawek.
Polkomtel wniósł w grudniu o uchylenie oraz wstrzymanie wykonywania decyzji zarzucając m.in wydanie decyzji w sprawie, w stosunku do której prezes UKE wydał wcześniej rozstrzygnięcie oraz działanie sprzeczne z prawem telekomunikacyjnym i prawem europejskim.
Również Centertel odwołał się wcześniej od decyzji nakładającej przyspieszoną drogę obniżki MTR-ów.
Wcześniej operatorzy sygnalizowali, że mogą nie dokonać obniżki stawek MTR w styczniu 2Ø09 roku, wskazując na dwie równolegle obowiązujące decyzje UKE.
(ź) PAP
 
Status
Temat zamknięty, nie można pisać w nim odpowiedzi.
Podobne tematy, które mogą Cię również zainteresować:
Top