[PORADNIK] Jak ominąć limit na RS

Status
Temat zamknięty, nie można pisać w nim odpowiedzi.
SPOSÓB 1 - AOL
Sposób jest w pełni sprawny i co ważne działa bardzo sprawnie.
Do działania tego sposobu będzie nam potrzebna przeglądarka internetowa AOL oraz konto mailowe na
AOL.com - Welcome to AOL.
OK. Do roboty. Cały proces zaczynamy od pobrania tego pliku z serwera bez limitów [waga ok. 65mb]
Zalecam ściąganie przeglądarki z tego linka, większość przeglądarek AOL dostępnych w necie jest już zaktualizowana do
nowszej wersji
Gdy już go pobierzemy, zabieramy się za jego instalacje.
*Zaczynamy - postępujemy krok po kroku jak w opisie:
Lub pobieramy VIDEOTUTORIAL
1. Odpalamy instalacje - klikamy "YES",
2. W oknie klikamy w "NEW MEMBERS",
3. Wybieramy "EXPERT SETUP",
4. Klikamy w "ADD LOCATION",
5. W polu wpisujemy cokolwiek ( ja wpisałem "komp" ),
6. Następnie dajemy dwa razy "NEXT",
7. Wybieramy opcję " HOME NETWORK" i dajemy "NEXT",
8. Po dodaniu lokacji klikamy w " Sing On to AOL Now "
WAŻNE!!!
W tym momencie program poprosi nas o podanie danych do konta mailowego, które musimy sobie teraz zapisać.
Wbijamy na AOL.com - Welcome to AOL -> klikamy w " Get Free AOL@mail " ( po prawej stronie ), i wypełniamy wszystkie pola.
Dane nie muszą być autentyczne i poprawne, ale kod pocztowy tak. W okienku "POSTAL CODE" musimy podać
autentyczny 5 cyfrowy kod z USA - ja podałem taki "34229", jeżeli nie będzie chciał wchodzić to poszukajcie na
googlach kodów pocztowych USA .
9. Ostatni krok to podanie wpisanie naszego nicku i hasła z wcześniej założonego maila na AOLu.
Gdy już to zrobimy odpali nam się przeglądarka AOL.
Click here to buy
ABBYY
PDF
Transformer
2.0
ABBYY - OCR, ICR, OMR, Data Capture and Linguistic Software
Click here to buy
ABBYY
PDF
Transformer
2.0
ABBYY - OCR, ICR, OMR, Data Capture and Linguistic Software

* JAK KORZYSTAĆ:
Zabieramy się za .ci.ganie przy pomocy przeglądarki AOL;
1. Odpalamy przeglądark. AOL,
2. Zrzucamy ja sobie na pasek,
3. Otwieramy przeglądarkę z której korzystamy na codzie np. opera, IE, firefox itp,
4. Wklejamy do niej ( nie do AOL !!! ) link do interesującego nas pliku i zaczynamy ściąganie,
5. Gdy ściągniemy już parta, musimy wyłączy. przeglądarką AOL,
>>WAŻNE<< pod żadnym pozorem nie możemy dopuścić do końca aktualizacji, musimy szybko kliknąć "FINISH
LATER" - ponieważ po aktualizacji sposób może nie działać poprawnie:)
6. Teraz ponownie odpalamy przeglądark. AOL i powtarzamy po kolei punkty .
*Dodatkowe informacje :
Cytat:
Nie trzeba resetować AoL'a po każdym parcie wystarczy nacisnąć opcje
Sign Off ---> Switch Screen Name
wyskoczy nam okienko gdzie dusimy switch
AOL pokazuje jeszcze tylko komunikat ile byliśmy w sieci dajemy ok
a później słyszymy już znajome welcome i ściągamy dalej
sposób jest krótszy niż restart przeglądarki i nie trzeba się za każdym razem m.czy. z aktualizacja
PROSBA - bardzo wszystkich prosze o niepisanie mi na Email o waszych problemach , w ostatnim czasie jest tego
tyle ze nie zdo.am pomoc ka.demu. Prosz. czyta. dok.adnie
Na zako.czenie krótkie info o tym sposobie. Przegl.darka AOL ma to do siebie ze po ka.dym roz..czeniu nadaje nam
inny adres ip ( ..czymy sie przez proxy ) co ma niby na celu zapewni. nam anonimowo.. i bezpiecze.stwo podczas
surfowania po necie:). Ale proxy te jest bardzo wypasione bo zawsze osi.gamy maksymalna pr.dko.....cza ( ja tak
mam przy necie 1MB ).
Dodatkowe info - jako ze przegl.darka zmienia nam adres IP to mo.emy pokusi. sie do stosowania tego sposobu na
innych serwisach typu RS nadaj.cym limity na podstawie w...nie adresu IP.
P.S.
Bym zapomnia. . Czasem zd..y sie tak ze po dodaniu pliku i zacz.ciu .ci.gania b.dziemy mi.. bardzo slaby transfer.
Nale.y wtedy zresetowa. przegl.dark. AOL i ponownie odpali. ten plik - powinno by. juz OK.
Mam nadzieje ze wszystkim spodoba sie ten sposób i ze ka.dy poradzi sobie z konfiguracja bez screenów.
Click here to buy
ABBYY
PDF
Transformer
2.0
ABBYY - OCR, ICR, OMR, Data Capture and Linguistic Software
Click here to buy
ABBYY
PDF
Transformer
2.0
ABBYY - OCR, ICR, OMR, Data Capture and Linguistic Software

SPOSÓB 2 - PAY PAL
Pierwsz. rzecz. jest otworzenie sobie konta na PayPal lub AlertPay - oczywi.cie za darmo. .eby to zrobi. wchodzimy
na stron. Płatności i przelewy internetowe - PayPal <-- lub --> www.alertpay.com <-- , rejestrujemy si. tam (podczas rejestracji gdy poprosz.
nas o numer karty lub dodanie karty to klikamy na "Anuluj", to w przypadku rejestracji w PayPal).
Gdy jeste.my juz zarejestrowani to rejestrujemy si. na podanych poni.ej stronach:
Bux.to | .view .click .make money
Bux3 - view. click. make money.
NeoBux: The innovation in PTC
www.buxout.com
cash-linkz.com
10Bux.net - the fastest way to earn online
free money register fast cash at foxcash.net
DailyClicks.biz
Advercash - Get paid cash to click ads and complete offers!
make money online free x at xclix.net
TitanClicks - Get Paid for Your Clicks
Welcome to HONESTBUX.COM
www.quickerclix.com
TitanClicks - Get Paid for Your Clicks
W miejscu gdzie pytaj. o Payment czyli P.atno.. (PayPal lub AlertPay) wpisujemy ten e-mail co podali.my podczas rejestracji
na PayPal lub AlertPay.
Gdy ju. jeste.my zarejestrowani i zalogowani to klikamy na "View Ads" - reklamy (czekamy 30 sekund a. pojawi si. napis
"Done"), za które nam p.ac., w ci.gu jednego dnia mo.emy zarobi. (na jednej stronie) oko.o 0.25$ a na wszystkich oko.o 3 $.
Na konto w PayPal lub AlertPay przelewa nam firma pieni.dze gdy uzbieramy 10$ (na jednej stronie) - mo.emy za to sobie
kupi. konto na Rapidshare, Megaupload lub zrobi. na dowolne zakupy na Allegro, E-bay. Oczywi.cie mo.emy te. przela.
pieni.dze na nasze konto bankowe.
Click here to buy
ABBYY
PDF
Transformer
2.0
ABBYY - OCR, ICR, OMR, Data Capture and Linguistic Software
Click here to buy
ABBYY
PDF
Transformer
2.0
ABBYY - OCR, ICR, OMR, Data Capture and Linguistic Software

SPOSÓB 3 - USD
Program s...y do .ci.gania plików z wielu serwisów - nie tylko rapidshare !
Sam wpisuje kody, sam odczekuje czas.
Link do najnowszej wersji : RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
SPOSÓB 4 - strony www
Istniej. strony na których po wklejeniu linku generowany jest od razu link umo.liwiaj.cy pobranie pliku np.
premium the aquarium supply tank at firepremiums.com
Tam wklejamy linki z rapida i naciskamy gnerate premium links i juz pobieramy bez limitu
polecam blog na którym wychodz. programy omijaj.ce limity na RS: GiedeK BLOG :: Programs
SPOSÓB 5 - Collectors Zone
Jak za..... konto kolekcjonerskie na RapidShare ??
1. Wchodzimy na stron. : RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
2. Uploadowujemy ma.y plik (txt)
3. Po zuploadowaniu pliku jest na dole Opcja : " Create Collector's Account"
4. Klikamy w to i wype.niamy formularz :
Username: nazwa u.ytkownika, E-mail address: adres email, Password: has.o, Re-enter password: powtórzy. has.o
5. Po wype.nieniu klikamy na " Create Collector's Account "
Jak zdobywa. PKT na tym koncie ?? itp.
Uploadujemy plik powy.ej 5MB, podajemy link na jakim. forum i je.eli kto. ten plik .ci.gnie to masz 1 PKT
10.000 PKT = Premium Account 30 Dni.
Jak wymienia. PKT na Premium Account ?
Kiedy uzbieramy 10.000 PKT mamy opcj. po zalogowaniu do konta : " Convert RapidPoints " wchodzimy w t. opcje i klikamy
na " New Account "
Click here to buy
ABBYY
PDF
Transformer
2.0
ABBYY - OCR, ICR, OMR, Data Capture and Linguistic Software
Click here to buy
ABBYY
PDF
Transformer
2.0
ABBYY - OCR, ICR, OMR, Data Capture and Linguistic Software

SPOSÓB 6 - Zmienne IP przy sta.ym IP
1. Rejestrujesz sie na stronie: https://www.relakks.com/?lang=en
Po rejestracji trzeba utworzy. specjalne po..czenie w kompie.Oto jak to zrobi..
2. Wchodzicie w Start>Wszystkie programy>akcesoria>Komunikacja i Po..czenia sieciowe.
3.Klikacie Utworz Nowe Po..czenie
4.Klikacie Dalej
5. i Wybierajcie 2 podpunkt >Po..cz z siecia w miejscu pracy< ( Za pomoc. po..czenia telefonicznego Lub sieci VPN.Klikacie
Dalej
6.W nazwie Firmy wpisujecie Relakks.I klikacjie dalej.
7.W host name Lub ip wpisujecie pptp.relakks.com Klik dalej.
8.Wybieracie Tylko dal administratora i na dole zaznacznie Dodaj ikon. po..czenia na pulpit.
9.Klikacie Finish
10. Klikacie w nowo utworzona ikon. na pulpicie, i klikacie W...ciwo.ci
11. Wchodzicie w zak.adke Siec i odznaczcie> Udostepnianie plikow i drukarek w sieci MIcrosoft NET.
12.Klikacie Ok I logujecie sie kontem utworzonym na stronie pod punktem 1
13. I polacz
14. Czekacie Chwileczk.
i Wuala :p wlasnie macie zmienione ip, Dziala we wszystkich grach i programach. Wy.aczyc mozna to poprzez klikniecie na
ikone w tray i Od.acz, i znowu polacz i ip sie znow zmieni.o. I w ten sposob omijacie limit na rs ;p i ewentualnce bany w grach
.ci.ganie z rapida non stop musimy .ci.gn.. najnowszego JDownloadera pó.niej jak ju. go uruchomimy wciskamy klawisz F11
pojawi nam si. okienko Ustawie.. Pó.niej Reconnect/Roz..czanie.. Nast.pnie tworzymy plik reconnect.bat w którym piszemy
Kod:
@echo off
rasdial "Relakks" /disconnect
rem ping -n 20 127.0.0.1 >nul
rasdial "Relakks" "User" "Has.o"
I gdzie. go zapisujemy na pulpicie. Nast.pnie bierzemy w JD Metoda : Rozszerzona
i w Lokalizacja klikamy wybierz .. Okre.lamy lokalizacje naszego reconnect.bat . Potem Zapisz&Restart I pobieramy do
woli!!!!!!!!!!!! Mo.na te. skorzystac z AutoConnect
Click here to buy
ABBYY
PDF
Transformer
2.0
ABBYY - OCR, ICR, OMR, Data Capture and Linguistic Software
Click here to buy
ABBYY
PDF
Transformer
2.0
ABBYY - OCR, ICR, OMR, Data Capture and Linguistic Software

SPOSÓB 7 - OPERA TOR
Jest to przeróbka przegl.darki opery, ma wbudowane automatyczne ..czenie si. z proxy po w..czeniu, ka.de
...czenie daje inne proxy, przydaje si. na rapidshare, wystarczy trafi. na szybkie proxy i proxy nie czekaj.ce na
pobranie. Nie wszystkie proxy s. szybkie wi.c nie zawsze b.dzie wam .ci.ga. z maxymaln. pr.dko.ci., wtedy
wystarczy wy..czy. i w..czy. ponownie i mamy ju. nowe proxy mo.emy tak robi. bez ko.ca a. trafimy na
wystarczaj.co szybkie.
Sendspace.pl - Darmowy hosting plików
Mi to dzia.a tylko nie raz Proxy jest strasznie wolne wi.c trzeba kilkakrotnie reserowa. program, .ycz. szybkich
transferów
Click here to buy
ABBYY
PDF
Transformer
2.0
ABBYY - OCR, ICR, OMR, Data Capture and Linguistic Software
Click here to buy
ABBYY
PDF
Transformer
2.0
ABBYY - OCR, ICR, OMR, Data Capture and Linguistic Software


UWAGA! JEST DUŻO BŁĘDÓW GDYŻ KOPIOWAŁEM TO Z MOJEGO NOTATNIKA I NIE CHCIAŁO MI SIĘ POPRAWIAĆ :P(poprawiłem 1/5 z całego)
JEŻELI CHCESZ TO POPRAWIAJ ^^
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ !
JEŻELI JEST ŹLE ZAMIESZCZONE PROSZĘ O PRZENIESIENIE.

:spox:prawa autorskie zastrzeżone.:spox:
 
Ostatnio edytowany przez moderatora:
Status
Temat zamknięty, nie można pisać w nim odpowiedzi.
Podobne tematy, które mogą Cię również zainteresować:
Artemid@ Gazety Miesięcznik 0 Odpowiedzi
Artemid@ Gazety Miesięcznik 23 Odpowiedzi
Hater E-Booki 0 Odpowiedzi
CNK Dyskusje Android 0 Odpowiedzi
H Kącik porad 0 Odpowiedzi
Top