Rejestrator rozmów / Automatic Call Recorder Narzędzia Użytkowe Android 2.2+ za darmo - 2020

Rejestrator_rozm_w_(gsmx.co).png
Rejestrator_rozm_w_(gsmx.co).jpg

Rejestrator rozmów / Automatic Call Recorder 2.0 odblokowana / unlockopis:

Automatyczne nagranie rozmowy - Automatic Call Recorder.
Witamy w callX, łatwym do użycia, profesjonalnym narzędziu do automatycznego nagrywania rozmów.
Czy kiedykolwiek miałeś ważną rozmowę telefoniczną i chciałeś wziąć notatkę? Albo trzeba było zapamiętać numer telefonu lub adres? Byłeś w korku podczas przyjmowania ważnego zamówienia od klienta? Może trzeba było zapisać listę zakupów i zapomniałeś o czymś? Albo po prostu chciałeś zapamiętać słodkie wspomnienia i słowa twojej bratniej duszy?
CallX oferuje unikalny zestaw funkcji, które pozwalają rejestrować każde połączenia automatycznie. Poza tym można po prostu wstrząsnąć wasze urządzenie podczas połączenia, aby rozpocząć nagrywanie natychmiast. Możesz posłuchać nagranej rozmowy w dowolnym momencie lub synchronizować z połączonego konta Dropbox automatycznie.
Rejestrator rozmów - Ważna informacja:
**********************************************
- Z powodu ograniczeń sprzętowych funkcja nagrywania może nie działać poprawnie na niektórych urządzeniach. To nie jest wadliwe działanie aplikacji, proszę nie zostawiaj negatywne opinie i komentarze. Możesz także spróbować dokładnego dostrojenia audio-source na stronie konfiguracji automatycznego nagrywania.
- Aplikacja może nie działać, jeśli inne aplikacje nagrywania rozmów są w użyciu. Proszę zamknąć lub usunąć wszystkie inne aplikacje nagrywania.
**********************************************
Rejestrator rozmów - Pełna lista funkcji :
• Automatyczny zapis oparty na określonych zasadach.
• Za pomocą trząsania - nagrywanie ( opcja Premium). Rozpocznij nagrywanie na każde wezwanie natychmiast przez potrząsanie urządzenia.
• Filter nagrywania. Możesz wybrać nagrywanie wszystkich rozmów, tylko wykonane rozmowy z kontaktami lub połączeń z nieznanych numerów. Jest nawet możliwe, aby wybrać kontakt z listy kontaktów który będzie rejestrowany lub ignorowany.
• Ulubiona lista połączeń. Trwale zapisane rozmowy, które nie zostaną usunięte
• Automatyczna Dropbox synchronizacja (opcja Premium). Możesz synchronizować wszystkie połączenia i ulubione połączenia automatycznie.
• Instrukcja Dropbox synchronizacji. Możesz wybrać synchronizację każdego nagranego pliku osobno.
• Powiadomienia. Gdy nagrywanie zostało rozpoczęte możesz być informowany poprzez ikony powiadomień lub dźwięku. Można nawet wybrać dowolny dźwięk (Premium).
• Po zakończeniu połączenia – menu akcji ( Premium). Opcja ta jest przydatna, jeśli chcesz przejrzeć każdą rozmowę i natychmiast usunąć nagranie, napisać dodatkową uwagę, lub dodać go do ulubionych.
• Zaawansowane zarządzanie pamięcią. Jest to możliwe, w celu ograniczenia przestrzeni zajmowanej przez pamięć, zarejestrowanych w systemie. Możesz wybierać między limitem liczby plików, wykorzystaniem miejsca w megabajtach lub daty nagrania (Premium) .

opis:

Welcome to Automatic Call Recorder the #1 Call Recorder app on Google Play.
Have you ever had an important phone call and needed to take a memo? Or you had to memorize a phone number or street address? You were in a traffic jam while receiving an important order from a client? Maybe you had to write down a shopping list and forgot something? Or simply wanted to hold on to some sweet memories and tender words from your soul mate?
Automatic Call Recorder offers unique set of features which will allow you to record any call automatically. In addition to that you can simply shake your device during the call to start recording instantly. You can listen to the recorded call at any time in MP3 High Audio Quality or sync it with linked Dropbox account automatically.
*********************************************************
Important notice about Automatic Call Recorder features:
- Due to hardware limitations recording function might not work properly on some devices. It is not malfunction of the application, please do not leave negative reviews and comments. You can also try to fine-tune audio-source on the Automatic Call Recording setup page.
- App may not function if other call recording applications are in use. Please close or delete all other recording apps.
*********************************************************
Automatic Call Recorder - Full list of Features:
• Automatic phone call recording based on predefined rules.
• Crystal Clear MP3 Audio Quality
• Shake to record (Premium option). Start recording any call instantly by shaking your device.
• Recording Filter. You can choose between recording all calls, only calls made with your contacts or calls from unknown numbers. It is even possible to choose which contact from your contact list will be recorded or ignored.
• Favorite calls list. Permanently stored calls that will not be deleted
• Automatic Dropbox synchronization (Premium option). You can sync all calls or favorite calls automatically.
• Manual Dropbox synchronization. You can choose to sync each recorded file separately.
• Notifications. Once the recording has been started you can be notified either by notification icon or a sound. You can even choose which sound will be played (Premium).
• After call action menu (Premium). This option is useful if you want to review each call and instantly delete the recording, write additional note or add it to favorites.
• Advanced Memory Management. It is possible to limit the memory space occupied by the recorded files. You can choose between file number limit, space usage in Megabytes or Date of the recording (Premium).
• Tested with major Samsung devices: Samsung Galaxy Series including Galaxy S Plus, Galaxy S2, Galaxy S3 and Galaxy S4 and Android Jelly Bean.
********************************************
Some of the features presented here are part of Premium version of the application. You can upgrade to premium using the Google Play in-app billing option. If you purchase the premium version you can enjoy the lifetime privileges of the premium version even if you reinstall the app, reset or change devices, simply by using the identical app store account to the one you have now.
In the case that you have purchased the premium version by mistake for a device on which the app is known not to work, please send the receipt provided by Google by email toandroid@smsrobot.comand we will fully refund your purchase.


info:

Producent ..............: SMSROBOT LTD
Wersja .................: 2.0 odblokowana / unlock
Ostatnia aktualizacja ..: 12 grudnia ☡014
Kategoria ..............: Dla firm
Wymagania ..............: Android 2.2 i nowsze
Ocena ..................: 4,1 (ocen: 42 537)
Rozmiar ................: 6,5 MB
Cena ...................: Bezpłatna


[gplay]Rejestrator rozmów / Automatic Call Recorder w ▷ Google Play[/gplay]

screeny:

zDUjhgaA0cd5-jFkow5pLz2u5LcULL2O8jqRxsGaEvWnwxkV1OPjzI9YoUfj4a5vhw.png
jPGIoRLbzs3GV0DAIb_znzOJe9dZCtW74Uk0P0YSn9P8ZthYt_xCG3VjCTMsuH5ZfzQ.png
oiYRk8O6Nze3m1n4zTyOZ1TPwiJOS_bCR1NqJw27hSXzYx-Cm8XMmjfFY00zI-eoLQE.png
8ighK0TCvwfLmZParwTi6F9VpXjxv65heLystP9pLLiIj-5EQPN-zFZLJ6BDJjxTqw.png
CzX8Ar9QYWXf7KP5yrZEVuOgtJ8bQiQ7W_J22C8liBBxCFr5wxdp-l-e2pbMTbzk4AA.png
m6LrvTDqKgx18edi5dGsHGSHf4wgxfc0dxnjuIl1emh98uyAQb5GxYhXszOt9gGROA.png

youtube:Rejestrator rozmów / Automatic Call Recorder v2.0 odblokowana / unlock, APK userscloud.com
https://userscloud.com/ehdzqamenj5z

 
Utwórz konto lub zaloguj się, aby napisać odpowiedź
Musisz być zalogowany, aby napisać wiadomość

Utwórz konto

Załóż nowe konto w naszej społeczności. To dziecinnie proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zaloguj się
Podobne tematy, które mogą Cię również zainteresować:
Top