Zagadnienia Filmowe MP4

Zagadnienia filmowe

1.Formaty filmów :
a) AVI - Format AVI jest specjalną odmianą formatu RIFF. Od formatu RIFF zapożyczono sposób zapisywania danych poprzez ich podział na części. Każdy „kawałek” oznaczany jest identyfikatorem FourCC. Format AVI rozszerza tę technologię, dodając dwa lub, opcjonalnie, trzy „podkawałki”. Pierwszy z nich (hdrl) stanowi nagłówek pliku i zawiera metadane określające plik video, takie jak rozmiar obrazu i liczbę klatek. Drugi „podkawałek” (movi) zawiera właściwe dane audiowizualne. Trzeci, opcjonalny (idxl), gromadzi informacje o położeniu „kawałków” wewnątrz pliku AVI.
Zapisywanie danych umożliwia proces zwany kodowaniem, zaś odczyt - dekodowanie. Technologia RIFF wykorzystana w formacie AVI daje możliwość kodowania danych nieskompresowanych lub poddanych kompresji. Najczęściej stosowane w nim formaty kompresji obrazu to XviD, DivX, Intel Real Time Video, Indeo, Cinepak, MJPEG, Editable MPEG, VDOWave, ClearVideo/RealVideo, QPEG, MPEG-4 część 2 i inne.

b) 3GP - 3GP jest multimedialnym kontenerem zdefiniowanym przez 3GPP dla użytku telefonii 3G. Jest to uproszczona wersja MPEG-4 Part 14 (MP4). Pliki 3GP mają rozszerzenie .3gp lub .3g2.
3GP przechowuje strumienie wideo (MPEG-4 część 2 lub H.263) oraz audio takie jak: AMR-NB lub AAC-LC. Pliki 3GP zawsze zapisywane są w konwencji big endian.
Pliki 3GP na komputerach PC odtwarzalne są przez programy: QuickTime, ALLPlayer, MPlayer, VLC media player, oraz RealPlayer. Technologia 3gp stosowana jest w wielu telefonach komórkowych, jednak rzadziej w odtwarzaczach multimedialnych.

c) MP4 - MP4 (MPEG-4 Part 14) jest kontenerem multimedialnym. Oficjalne rozszerzenie pliku to .mp4, lecz w przypadku plików zawierających jedynie strumień dźwięku (np. AAC lub Apple Lossless) stosuje się również rozszerzenie .m4a.

d) FLV - Flash Video - kontener multimedialny używany do dystrybucji plików wideo przez internet.
Został stworzony przez Macromedia, a po przejęciu firmy w kwietniu 2005 jest rozwijany przez Adobe Systems.
Plik .flv można odtworzyć za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej z wtyczką Adobe Flash Player lub Gnash, a także osobnych programów, spośród których wiele udostępnianych jest bezpłatnie, np. Moyea FLV Player, FLV Player, ALLPlayer (programy na licencji freeware), Mplayer, VLC media player (programy na licencji GPL).
Dostępne są również programy umożliwiające konwersję plików .flv do np. .avi.
Witryny rozprowadzające pliki wideo w postaci .flv to YouTube, Google Video, Reuters.com, Yahoo! Video, MySpace czy RedTube.

2. Konwersje Obrazu :

a) CAM - kinówka – metoda kopiowania filmów, zazwyczaj chronionych przez prawo autorskie, jak również do oznaczenia kopii wykonanych tą metodą. Nagranie jest wykonywane w kinie, zwykle za pomocą kamery cyfrowej. Czasami używany jest do tego mały statyw, lecz przeważnie jest to niemożliwe.

b) TS -Telesync - jest to metoda kopiowania filmów, zazwyczaj chronionych przez prawo autorskie. Określenie to jest stosowane także do oznaczania kopii wykonanych tą metodą.
Nagranie jest wykonywane w kinie, jednak - w odróżnieniu do kopii Cam także nagrywanej w kinie - stosuje się zewnętrzne źródło dźwięku (pochodzące najprawdopodobniej z kinowego gniazdka do słuchawek dla ludzi z uszkodzonym słuchem). Często Telesync jest filmowany w pustym kinie lub specjalnym pomieszczeniu z projektorami, przy użyciu profesjonalnej kamery. Powoduje to, że jakość obrazu i dźwięku jest wyższa niż w przypadku Cam, ponadto poszczególne kopie TS mogą się pod tym względem znacząco różnić. Duża część filmów oznaczonych jako Telesync jest nazywana błędnie i powinna być oznaczona jako Cam.

c) TC - Telecine - proces konwersji obrazu z taśmy filmowej na sygnał telewizyjny analogowy (PAL HDTV lub NTSC) bądź cyfrowy. Jest to także nazwa maszyny, służącej temu zadaniu.Każda klatka filmu (może to być negatyw) jest oświetlana jak w projektorze filmowym, jedynie obraz zamiast na ekran, trafia na specjalny czujnik (obecnie najczęściej CCD – Charge-Coupled Device). Sygnał z czujnika jest następnie zamieniany na odpowiedni sygnał video. Materiał filmowy w zależności od tego jakim dysponujemy sprzętem, można skanować w różnej rozdzielczości.

d) DVDRip - metoda uzyskiwania materiału filmowego w dowolnej formie z płyty DVD-Video.
W tym celu wykorzystuje się program, który umożliwia konwersję materiału wideo z płyty DVD do formatów Video CD, Super Video CD i/lub AVI. Program zapisuje przekonwertowany film na twardym dysku komputera, a potem może nagrać materiał wynikowy np. na płycie CD-R.

e) TVRip (TeleVision Ripping) - jest to zrzut sygnału audiowizualnego w standardzie PAL lub NTSC na cyfrowe nośniki danych. Zrzut odbywa się najczęściej za pomocą komputerowego odbiornika telewizyjnego. Jakość obrazu jest zbliżona do danych wejściowych. Ponieważ sygnał jest analogowy a dane są zapisywane cyfrowo, jest to digitalizacja obrazu.

f) PDVD - Rip z płyty DVD przygotowanej przez piratów, najczęstszym źródłem obrazu jest TELECiNE (w przeszłości zdażały się również TS). Coraz lepiej przygotowywane - bardzo dobrej jakości obraz, rózne ścieżki dźwiekowe (DolbyDigital, a nawet DTS), napisy, menu, czasami nawet jakieś dodatki - trailer, galeria zdjęć.

g) SCR/Screener/Kopia promocyjna filmu fabularnego lub DVD (ang. Screener) - jest rozsyłana do krytyków filmowych, sklepów video (dla kierowników i pracowników) oraz innych specjalistów z branży filmowej, a także producentów i dystrybutorów, przed oficjalną premierą filmu (kinową lub DVD).
Kopia promocyjna zawiera wiele zabezpieczeń przed kopiowaniem i rozprowadzaniem. Najczęściej każdy wysyłany screener jest opatrzony indywidualnym oznaczeniem (np. znakami wodnymi na filmie) oraz napisami stwierdzającymi, że nie jest to film do rozpowszechniania i wszelkie próby jego powielania (kopiowania) i rozpowszechniania są zabronione i karane przez prawo. Zawiera także napisy stwierdzające, że jest on przeznaczony dla odpowiedniego grona odbiorców. Prawie zawsze pokazana jest też nazwa wytwórni filmowej np. napis "Property of Universal" itp.
Takie zabezpieczenia pozwalają na odnalezienie źródła do którego pierwotnie materiał miał trafić. Wiadomo dzięki temu skąd lub od kogo został on nielegalnie skopiowany i w razie jego upublicznienia w internecie łatwiej odnaleźć osobę rozpowszechniającą kopie. Dostępne w internecie kopie są oznaczane skrótami SCR, DVDSCR lub po prostu SCREENER.

3. Dodatkowe Pojęcia :

a) Ripping - proces kopiowania danych audio lub wideo ze źródła typu VHS, CD, DVD, TV, HDTV, vinyl itp. na dysk twardy komputera.
Aby zaoszczędzić miejsce skopiowane dane są najczęściej kompresowane do formatów takich jak MP3, WMA, Ogg Vorbis dla strumienia audio lub MPEG-2, MPEG-4, X264, DivX, XviD dla strumienia video.

b) Kodek H.263 - standard kompresji sekwencji wizyjnych opracowany przez ITU-T. Pierwotnie przeznaczony do transmisji w kanałach o przepływności mniejszej niż 64 kb/s.
Kodek ten należy do grupy koderów hybrydowych, wykorzystujących predykcję z kompensacją ruchu oraz kodowanie transformatowe z transformatą kosinusową DCT.

c) Kodek - jest skrótem od "koder/dekoder", co oznacza urządzenie lub program zdolny do przekształcania strumienia danych lub sygnału. Kodeki mogą zmienić strumień danych w formę zakodowaną (często w celu transmisji, składowania lub zaszyfrowania) lub odzyskać (odkodować) strumień danych z formy zakodowanej, by umożliwić ich odtwarzanie bądź obróbkę. Kodeki są często używane w wideokonferencjach oraz strumieniowaniu obrazu lub dźwięku.
Na przykład wiele multimedialnych strumieni danych potrzebuje zawierać jednocześnie dane dźwiękowe i obraz oraz często metainformacje opisujące np. synchronizację dźwięku i obrazu. Każdy z tych trzech fragmentów strumienia danych może być opracowany przez oddzielne programy, sprzęt i procesy, lecz aby strumień danych multimedialnych był użyteczny, musi być połączony. Do tego właśnie służą kontenery multimedialne.
Kodeki są często mylone z kontenerami używanymi do przechowywania zakodowanego dźwięku i obrazu (np. ".ogg", ".mpg", ".avi", ".mov", ".mkv" itp).


d) Zwiatun/ Trailer - krótki film zmontowany z fragmentów filmu fabularnego (najciekawszych, najdynamiczniejszych czy najzabawniejszych), będący jego zapowiedzią i jednocześnie reklamówką. Zwiastun z reguły jest wyświetlany w kinach, rzadziej w telewizji. W żargonie filmowców zwiastun nazywany jest też z niemiecka: forszpan (niem. Vorspann) lub z angielska: trejler (ang. trailer), w potocznym żargonie także (z ros.) zajawka.

e) Lektor - aktor głosowy czytający tekst dialogów filmowych w telewizji.

f) Dubbing - tworzenie ścieżki dialogowej filmu, serialu lub gry, polegające na zastąpieniu ścieżki oryginalnej lokalną wersją językową. Głosy podkładają często wyspecjalizowani aktorzy głosowi.

g) Video Frame Rate ( Szybkość klatek ) - Szybkość klatek to w animacji i filmie liczba klatek na sekundę, czyli częstotliwość, z jaką statyczne obrazki pojawiają się na ekranie. Standardowa szybkość klatek dla filmu wyświetlanego w kinach wynosi 24 klatki/s. W telewizji jest to 25 klatek na sekundę dla systemów PAL i SECAM, natomiast w NTSC jest to 29,97 klatek. W epoce kina niemego było to 16 klatek/s.

h) Stereofonia, stereo - technika utrwalania i odtwarzania dźwięku, umożliwiająca słuchaczowi odczucie "przestrzenności" dźwięku, to jest doznania wrażenia, że dźwięk nie pochodzi bezpośrednio z głośników. Efekt taki uzyskuje się przesyłając dźwięk w dwóch kanałach - lewym i prawym, w których przesyłane są sygnały różniące się między sobą, wynikające z odpowiedniego ustawienia mikrofonów w miejscu nagrania.

i) Mono/Monofonia - najstarszy sposób zapisu i odtwarzania nagrań audio.
W systemie Mono stosuje się tylko jeden kanał. Do jego odtworzenia wystarczy jeden głośnik oraz wzmacniacz monofoniczny. Dźwięk zapisany w ten sposób nie jest dźwiękiem przestrzennym - patrz stereo.

j) Bit Rate - W telekomunikacji i informatyce, bitrate (czasami pisane szybkość transmisji, szybkość transmisji danych lub zmiennej R lub f b) jest liczbą bitów, które są przekazywane lub przetwarzane w jednostce czasu.

k) Konwersja danych - to konwersja (czyli zmiana) jednej formy danych komputerowych w inną formę – zamiana informacji zapisanych w jednym formacie na inny. Dokonywana zwykle ze względu na dostosowanie do wymagań danego oprogramowania lub standardów albo też w celu umożliwienia późniejszego dodania określonych cech. Konwersja występuje np: w grach: konwersja budynków lub wozów do danej części Grand Theft Auto z jej innej części.


l) Rozdzielczość ekranu - jeden z parametrów trybu wyświetlania, parametr określający liczbę pikseli obrazu wyświetlanych na ekranie w bieżącym trybie pracy monitora komputerowego, telewizora a także każdego innego wyświetlacza, którego obraz budowany jest z pikseli. Rozdzielczość wyraża się w postaci liczby pikseli w poziomie i w pionie.
Pojęcie rozdzielczości ekranu jest dość mylące, gdyż tak naprawdę nie jest to rozdzielczość wyświetlacza, lecz rozdzielczość obrazu na tym wyświetlaczu.
W urządzeniach mobilnych spotykamy się z :
 • 128x128
 • 176x144
 • 208x208
 • 352x416
 • 128x160
 • 240x320
 • 360x640
 • 132x176
 • 240x400
 • 480x640
 • 176x208
 • 320x240
 • 480x800
 • 176x220
 • 320x480
 • 720x400

Zagadnienia Filmowe - Filmy | Forum GSMX 📱


m)Xvid - jest stratnym kodekiem video zgodnym ze standardem MPEG-4 part 2, wydanym na licencji GNU GPL.
W przeciwieństwie do DivXa, jest całkowicie darmowy i pozbawiony komercyjnych ograniczeń.
Ponieważ kod źródłowy Xvida jest powszechnie dostępny, istnieje wiele różnych jego kompilacji. Najpopularniejszymi z nich są:
Koepi
Jawor (polska kompilacja)
Nic (nie rozwijana)
Celtic Druid (nie rozwijana)

n) DivX - stratna metoda kompresji obrazu filmowego, w nowszych wersjach zgodna z MPEG-4 część 2, pozwalającą zapisać na zwykłej płycie kompaktowej filmy o długości ok. 90 min. i jakości niewiele ustępującej DVD-Video. Wykorzystywana także do przesyłania filmów przez Internet.
Do odtwarzania wymagany jest układ komputerowy posiadający odpowiednio wydajny procesor do dekodowania programowego (np. komputer osobisty lub konsola Xbox) lub dekoder sprzętowy (np. w niektórych odtwarzaczach DVD).
Umieścił PawlakPL
Źródło : Wikipedia.org
 
Ostatnio edytowany przez moderatora:
Utwórz konto lub zaloguj się, aby napisać odpowiedź
Musisz być zalogowany, aby napisać wiadomość

Utwórz konto

Załóż nowe konto w naszej społeczności. To dziecinnie proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zaloguj się
Top