15 mln zł kary dla T-mobile


15 mln zł kary dla T-Mobile

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) właśnie nałożył na jednego z najbardziej popularnych operatorów w Polsce gigantyczną karę w wysokości 15 milionów złotych za nieuzyskiwanie wyraźnej zgody konsumentów na dodatkowe płatności związane z usługami “Granie na czekanie”, “Szafa gra” i “prenumerata”.

Usługi te uruchamiane były bezpłatnie, z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług przez operatora T-Mobile. Jednak, jeśli konsument sam z nich nie zrezygnował (np. poprzez wysłanie SMS’a lub kontakt z BOA) ponosił dodatkowe koszty, pomimo tego, że przy zawieraniu umowy operator nie uzyskał zgody na aktywacje dodatkowych, płatnych usług.

 

T-Mobile naruszył zbiorowe interesy konsumentów

Przepisy chronią konsumentów przed płątnościami, na które nie wyrazili wcześniej zgody. UOKiK poinformował, że praktyki stosowane przez T-Mobile były niedozwolone i sprzeczne z art. 10 ust. 1 o prawach konsumenta, za co nałożył na operatora karę w wysokości 15 mln złotych. Jest to kwota, która uwzględnia 30-sprocentowe obniżenie kary – to nagroda za to, że spółka dość szybko wycofała się z opłat za usługi (Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przedsiębiorcom może grozić kara do 10% obrotów).

Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiedział, że “zgoda konsumenta na dodatkowe płatności powinna sprowadzać się do stwierdzenia „tak” lub „nie” opatrzonego informacjami o zasadach korzystania z usług, o tym, ile kosztują i kiedy stają się płatne. Zgoda taka, aby mogła zostać uznaną za wyraźną, powinna być również odrębna dla każdej usługi. […] T-Mobile Polska nie zapewniała konsumentom tej ochrony, ponieważ przyjęła, że wyrażeniem zgody było podpisanie ogólnego oświadczenia dotyczącego warunków zawieranej umowy i świadczonych na jej podstawie usług”.

Co więcej, UOKiK poinformował także, że aktualnie prowadzi również 3 inne postępowania wobec pozostałych operatorów telekomunikacyjnych: Orange Polska, Polkomtel i P4, dokładnie weryfikując, czy operatorzy nie pobierają opłat bez uzyskania na to zgody użytkowników sieci.

źródło: antyweb.pl

Wczejszy wpis Karty UFS następcą microSD
Następny wpis Przeniesienia numeru komórkowego - raport za rok 2016

No Comment

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *